Ajjanahalli

Bangalore: Bosco

Bangalore: DB Renewal Centre

Bangalore: Kristu Jyoti College

Bangalore: Lingarajapuram

Bangalore: Lourdunagara

Bangalore: Provincial House

Visvadeep

Bhadravati

Bidar

Chitradurga

Davangere

Devadurga

Gulbarga

Hassan

Hospet

K.G.F.

Mysore: Don Bosco

Mysore: Don Bosco Makkalalaya

Prakashpalaya

Tumkur

Yadagiri